KVL:1995/153

Antopäivä
29.5.1995
Diaarinumero
2135/80/95
arvonlisävero, palvelun myynti, pysäköintitoiminta, autopaikkojen vuokraus

S:2.20.01

S:2.20.01.04.03

Yhtiön toimiala oli asemakaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen autopaikkavelvoitteiden täyttäminen, pysäköintitonttien ja rakennettavien pysäköintilaitosten ja väestönsuojatilojen ylläpito ja niillä sijaitsevien pysäköintipaikkojen vuokralle antaminen. Alueen rakentamisen myötä yhtiön omistajiksi tulisivat alueen asuin- ja liiketonttien omistajat ja vuokramiehet. Autopaikkoja oli yhteensä 822 kappaletta ja tilapäisiä autopaikkoja 163 kappaletta. Pysäköintipaikkojen käytöstä yhtiö peri vastiketta osakasyhteisöiltä, vuokraa pitkäaikaisesta pysäköinnistä esimerkiksi liiketilojen vuokralaisilta sekä maksun lyhytaikaisesta pysäköinnistä muilta. Pysäköintioikeus ei koskenut tiettyä paikkaa vaan pysäköinti järjestettiin vuorottaispysäköintinä. Osakasyhteisöt vastasivat autopaikkojen ylläpito- ja hoitokustannuksista. Toimisto- ja liiketontteja palvelevien paikkojen osalta perittiin 1,5 kertainen maksu. Pysäköintiyhtiön harjoittama pysäköintipaikkojen luovutus osakasyhteisöille, sekä luovutukset pitkä- ja lyhytaikaiseen pysäköintiin tapahtuivat pysäköintitoiminnassa. Yhtiö oli toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Yhtiöllä oli oikeus vähentää paikoitustonttien ja väestönsuojan rakentamiseen sisältyvä arvonlisävero kuitenkin vain siltä osin, kuin kustannuksien oli katsottava kohdistuvan pysäköintipaikkojen rakentamiseen.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_29_§_5_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_117_§
LAINVOIMAINEN