KVL:1995/101

Antopäivä
30.3.1995
Diaarinumero
880/80/95
arvonlisäverotus, kuljetuspalvelu, ulkomaankuljetukset, yhteisökuljetus

S:2.20

Varustamoyhtiö harjoitti aikarahtauspalvelujen ja matkarahtauspalvelujen myyntiä asiakkailleen. Matkarahtauksessa yhtiö sitoutui kuljettamaan tietyn tavaran paikasta A paikkaan B, mistä se peri palkkion kuljetetun tavaramäärän mukaan. Aikarahtauksessa varustamo asetti laivan miehistöineen rahdinottajan palvelukseen aluksen tehdessä ne matkat, jotka rahdinottaja määräsi. Veloitus tapahtui ajan perusteella. Kummassakin tapauksessa katsottiin olevan kysymys kuljetuspalvelun myynnistä. Kuljetuspalvelu, joka koski kuljetusta Suomen sisällä, katsottiin myydyksi Suomessa ja palvelusta oli suoritettava arvonlisäveroa, ellei kysymys ollut arvonlisäverolain 72 e §:ssä tarkoitetusta yhteisökuljetukseen liittyvästä kuljetuksesta. Kuljetuspalvelua, jossa kuljetus tapahtui Suomesta toiseen EU-maahan pidettiin yhteisökuljetuksena, jolloin palvelu katsottiin myydyksi Suomessa ja arvonlisävero tuli maksaa Suomeen, jos ostaja käytti ostossa Suomessa annettua arvonlisäverotunnistetta. Jos ostaja käytti toisessa EU-maassa annettua tunnistetta, palvelu katsottiin myydyksi tässä toisessa maassa eikä sen perusteella ollut suoritettava Suomessa arvonlisäveroa. Jos ostaja käytti tällaisessa yhteisökuljetuksessa muualla kuin EU-maassa annettua arvonlisäverotunnistetta, palvelu katsottiin myydyksi Suomessa ja arvonlisävero oli suoritettava Suomeen. Kuljetuksen tapahtuessa EU-maasta Suomeen, palvelu katsottiin myydyksi Suomessa ja arvonlisävero oli suoritettava Suomeen, jos ostaja käytti Suomessa annettua arvonlisäverotunnistetta. Jos kuljetus tapahtui kuitenkin EU:n veroalueeseen kuulumattomalta Ahvenanmaalta ulkomaille tai ulkomailta Ahvenanmaalle, palvelusta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa, koska palvelu katsottiin myydyksi ulkomailla, kun kuljetus tapahtui ulkomaille tai ulkomailta. Kuljetuksen tapahtuessa Suomesta muuhun kuin EU-maahan tai päinvastoin kuljetuspalvelusta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa, koska palvelu katsottiin myydyn ulkomailla, kun kuljetus tapahtui ulkomaille tai ulkomailta.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_66_§
Arvonlisäverolaki_66_a_§
Arvonlisäverolaki_72_e_§
Laki_arvonlisä-_ja_valmisteverotuksen_toimittamisesta_
Ahvenanmaan_maakunnan_ja_muun_Suomen_välisissä_suhteissa_1_§_(1485/94)
KUMOTTU KHO 12.7.96 T 2312