KVL:1995/100

Antopäivä
30.3.1995
Diaarinumero
866/80/95
arvonlisäverotus, elintarvike, siemenperunat

S:2.20

X harjoitti siemenperunoiden osto- ja myyntitoimintaa. Syksyisin X osti siemenperunoita sopimusviljelijöiltä ja varastoi perunat talven yli. Keväällä siemenperunat kauppakunnostettiin, jolloin perunat lajiteltiin ja pakattiin myyntiä varten. Sopimusviljelijöille myytävät siemenperunat lisäksi peitattiin eli käsiteltiin kasvitauteja vastaan kemikaaleilla, jotka tekivät perunoista elintarvikkeiksi kelpaamattomia. Koska muiden kuin peitattujen siemenperunoiden osalta kysymys oli elintarvikkeista, niitä luovutettaessa sovellettiin elintarvikkeiden 17 prosentin verokantaa. Peitattuihin siemenperunoihin sovellettiin 22 prosentin verokantaa, koska niitä ei voitu pitää elintarvikkeina tai elintarvikkeiden raaka-aineina.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_kohta
Arvonlisäverolaki_222_§_7_mom
LAINVOIMAINEN