KVL:2000/78

Antopäivä
21.6.2000
Diaarinumero
168/80/00
kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto, yleishyödyllinen yhteisö, ky:stä saatu tulo-osuus, ky:stä saatu jako-osuus

S:2.14.04.02.03

Yleishyödyllinen yhteisö A oli äänetön yhtiömies pääomansijoitustoimintaa harjoittavassa suomalaisessa kommandiittiyhtiössä. Vastuunalaisena yhtiömiehenä oli osakeyhtiö, joka vastasi kommandiittiyhtiön hallinnosta ja edustamisesta ja teki varsinaiset sijoituspäätökset. Kommandiittiyhtiö etsi sijoituskohteita listaamattomista pk-yrityksistä, joiden toiminnassa oli tapahtumassa muutoksia. Kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston toiminta-aika oli 10 vuotta. Rahasto sijoitti pääomansa vain kerran, jolloin rahaston irtaannuttua sijoituskohteesta se palautti vapautuneen pääoman sijoittajille. Rahaston vuotuinen nettotulos jaettiin yhtiömiehille. Ky:n toimintaa pidettiin elinkeinotoimintana ja tästä toiminnasta vahvistettiin elinkeinotoiminnan tulos. Osa elinkeinotoiminnan tuloksesta jaettiin TVL 16 §:n mukaisesti verotettavaksi A:n tulona. A:lle jaettu tulo oli saman tulolähteen tuloa kuin mitä se oli ky:ssä. Täten ky:n elinkeinotoiminnan tuloksesta A:lle verotettavaksi jaettu osuus oli A:n veronalaista tuloa elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Koska jako-osuuden saantiin ky:tä purettaessa sovellettiin saajana olevan A:n verotuksessa luovutusvoittoverosäännöksiä ja koska luovutusvoitto on henkilökohtaista tuloa, jako-osuus oli A:n verovapaata henkilökohtaista tuloa. Äänestys 6-2.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

ElinkVL_1_§
TVL_4_§_1_kohta
TVL_16_§
TVL_23_§_1_mom
TVL_45_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 6.3.01 T 387 VUOSIK.