KVL:1994/152

Antopäivä
30.5.1994
Diaarinumero
2582/80/94
arvonlisävero, vähäinen toiminta, siirtymäsäännös, kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö, alkutuotanto, metsätalous

S:2.20.06.02

S:2.20.06.09

S:2.20.09

Maanviljelijä arvioi maatalouden sivuelinkeinona harjoittamansa koneurakointi- ynnä muun arvonlisäverollisen toiminnan arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen myyntien määrän 50 000 markaksi ajalla 1.6. - 31.12.1994. Kun myyntien arvioitu yhteismäärä ajalla 1.1. - 31.12.1994 olisi 81 250 markkaa, toiminta ei ollut verotonta niin sanottuna vähäisenä toimintana. Kun hän laajensi alkutuotantoonsa kuuluvaa sikalarakennusta apunaan kirvesmies, jolle tästä työstä maksettava palkka sosiaalikuluineen ylitti 120 000 markkaa, hänen oli suoritettava veroa kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön. Veron perusteeseen ei luettu hänen oman työnsä arvoa. Lannan poisto ja muu siivoustyö sikalassa olivat alkutuotantoon kuuluvia työsuorituksia. Maanviljelijä aikoi hakeutua verovelvolliseksi metsätalouden harjoittamisesta. Sikalan laajentamista varten metsästä otettavasta puutavarasta oli suoritettava arvonlisäveroa tavaran omaan käyttöön ottamisen perusteella. Maanviljelijän vaimo aikoi aloittaa vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamiensa pilkkeiden myynnin. Kun mies osallistui pilkkeiden valmistukseen, vaimon ei näytetty harjoittavan pilkkeiden myyntiä omaan lukuunsa.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994-31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_1_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_3_§
Arvonlisäverolaki_21_§_1_mom_3_kohta
Arvonlisäverolaki_21_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_32_§
Arvonlisäverolaki_48_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_57_§_1_kohta
Arvonlisäverolaki_75_§_1_mom_3_kohta
Arvonlisäverolaki_222_§_6_mom(377/94)
KUMOTTU KHO 14.11.94 T 5633 ATK