KVL:2000/68

Antopäivä
14.6.2000
Diaarinumero
659/80/00
elinkeinotulon verotus, purkautuminen, tulon ja menon jaksottaminen, jako-osuuden ennakko, liikearvo

S:2.04.07.07

Elinkeinotoimintaa harjoittava A Oy omisti 100% elinkeinotoimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeista. B Oy päätettiin purkaa. Heti selvitystilaan asettamisen jälkeen B Oy:n koko liiketoiminta varoineen ja velkoineen luovutettiin A Oy:lle eli yhtiön ainoalle osakkaalle jako- osuuden ennakkona. B Oy:lle jätettiin varoja vain selvitysmenettelyn loppuunsaattamista varten. B Oy:n omasta toiminnasta syntynyt liikearvo jätettiin huomioon ottamatta laskettaessa B Oy:n verotettavaa tuloa yhtiön viimeisessä verotuksessa. B Oy:n omaisuus katsottiin luovutetuksi silloin, kun liiketoiminta tosiasiallisesti luovutettiin A Oy:lle jako-osuuden ennakkona. Omaisuus arvostettiin tämän ajankohdan käyvän arvon mukaan B Oy:n verotuksessa, ja se katsottiin B Oy:n sen verovuoden tuotoksi ja omaisuuden poistamaton hankintameno sen verovuoden kuluksi, jonka aikana jako-osuuden ennakko oli tosiasiallisesti luovutettu. Vastaavasti omaisuuden käypä arvo katsottiin A Oy:n sen verovuoden tuotoksi, jonka aikana jako-osuuden ennakko oli saatu. A Oy:n omistamien B Oy:n osakkeiden hankintameno katsottiin tällöin myös jako-osuuden ennakon käypää arvoa vastaavaan määrään asti sen verovuoden kuluksi, jonka aikana jako-osuuden ennakko oli saatu. Jos osakkeiden hankintamenoa oli vähentämättä vielä tämänkin jälkeen, A Oy sai vähentää sen verotuksessaan todennäköisenä vaikutusaikanaan jako- osuuden ennakon luovutusvuodesta alkaen.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

ElinkVL_7_§
ElinkVL_19_§
ElinkVL_24_§
ElinkVL_42_§
ElinkVL_51_d_§
LAINVOIMAINEN