KVL:2000/127

Antopäivä
5.12.2000
Diaarinumero
2835/80/2000
työsuhteeseen perustuva osakeanti, luovutusrajoitus, verovuosi

S:2.03.03.01

Hakijalla oli oikeus merkitä konsernin emoyhtiön osakkeita alihintaan henkilöstölle suunnatussa annissa vuonna 2000. Osakkeisiin liittyi kuitenkin luovutusrajoitus, jonka mukaan osakkeita ei voinut myydä, pantata eikä käyttää muulla tavoin ennen kuin 1.1.2006. Osakkeita merkinneillä oli muutoin samat oikeudet kuin muillakin osakkeenomistajilla. Jos hakija merkitsi työsuhteensa perusteella hakemuksessa tarkoitettuja osakkeita käypää alempaan hintaan, kyseessä oli veronalainen etu siltä osin kuin osakkeen hinnasta saatu alennus oli enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta. Etu katsottiin sen verovuoden ansiotuloksi, jona osakkeet merkittiin, koska hakijasta tuli tuolloin osakkeiden omistaja ja hän sai osakkeiden tuoton sekä äänioikeuden. Sillä, että osakkeiden omistajat eivät voineet myydä, pantata eivätkä muulla tavoin käyttää osakkeita ennen 1.1.2006, ei ollut asiassa merkitystä.
Verovuosi 2000.

TVL_29_§
TVL_66_§_1_ mom.
TVL_110_§
EI MUUTOSTA KHO 13.6.01 T 1423