KVL:1994/329

Antopäivä
7.11.1994
Diaarinumero
6055/80/94
arvonlisävero, koulutuspalvelut, julkinen esiintyjä

S:2.20.01

Tilitoimisto-, tilintarkastus- ja isännöintitoimintaa harjoittavan yhtiön sivutoimialana oli koulutus- ja konsultointitoiminta. Yhtiön edustaja toimi luennoitsijana erilaisissa yksityisten koulutuskeskusten sekä ammatillisten oppilaitosten järjestämissä kirjanpitoalan koulutustilaisuuksissa. Kurssit saattoivat olla joko täysin julkisia, joihin kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua tai esimerkiksi yksittäisen yrityksen työntekijöilleen tilaamia. Luennoinnin lisäksi hakijayhtiön työntekijä arvosteli koulutukseen liittyviä etätehtäviä ja tenttivastauksia. Tästä arvostelusta perittiin luentopalkkion lisäksi erillinen palkkio. Palkkiot laskutettiin yhtiön nimissä. Hakijayhtiötä pidettiin luennoinnista perittävien palkkioiden osalta arvonlisäverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna julkisen esiintyjän välittäjänä eikä palkkiosta ollut suoritettava arvonlisäveroa. Etätehtävien ja tenttivastausten arvostelusta erikseen perittävästä palkkiosta hakijayhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa, koska kysymyksessä ei ollut julkisen esiintyjän välitys vaan liiketoiminnan muodossa tapahtuva verollisen palvelun myynti.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1994.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_45_§_1_mom
LAINVOIMAINEN