KVL:1995/65

Antopäivä
27.2.1995
Diaarinumero
53/80/95
arvonlisäverotus, oppilaitosruokailu, tarjoilu

S:2.20.01

Työpaikka- ja opiskelijaruokailun tarjoamista harjoittavan osakeyhtiön suorittama aterioiden myynti ja tarjoilu oppilaitoksissa oli arvonlisäverolain 39 §:n 3 momentissa tarkoitettua verotonta tarjoilua sellaisissa oppilaitoksissa, joissa koulutuksensaajille lain nimenomaisen säännöksen perusteella oli tarjottava ateria. Muissa tapauksissa oppilaitoksissa suoritettavasta tarjoilusta perittävästä korvauksesta oli suoritettava arvonlisäveroa. Arvonlisäverolain 39 §:n 3 momentin mukaisena oppilaitoksena ei voitu pitää varuskuntia, joissa varusmiehiä koulutetaan asevelvollisuuslain nojalla. Tarjoiluna pidettiin aterioiden luovuttamista opiskelijoille, mutta ei muuta aterioiden yhteydessä luovutettavaa palvelua tai tavaraa.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_39_§_3_mom
KUMOTTU KHO 21.9.95 T 3732 ATK-B