Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1995/114

Antopäivä
10.4.1995
Diaarinumero
980/80/95
arvonlisäverotus, välityseläimet, luovutusajankohta, siirtymäsäännös, maksuaikakorko

S:2.20

Osuuskunta toimitti välityseläimiä kasvattajille, jotka myivät eläimet takaisin Osuuskunnalle eläinten kasvettua teuraskypsiksi. Osuuskunta toimitti eläimet kasvattajille omistuksenpidätysehdolla, jonka mukaan omistusoikeus eläimiin siirtyy vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Osuuskunnan oli suoritettava arvonlisäveroa välityseläinten myynnistä kasvattajille, kun eläimet oli toimitettu ostajille. Niiden välityseläinten myynnistä, joissa toimitus oli tapahtunut ennen 31.12.1994, ei ollut suoritettava arvonlisäveroa, vaikka myynneistä kertyisi suorituksia 1.1.1995 tai sen jälkeen. Välityseläinten ostajilla oli mahdollisuus saada osuuskunnalta rahoitusta välityseläinten ostamiseen siten, että ostohinta vähennettiin välitettyjä eläimiä teuraaksi myytäessä aikanaan saatavasta teurastilityksestä. Maksuajalta perittiin korko, joka laskettiin normaalien koron laskemista koskevien sääntöjen mukaan. Korkoa pidettiin verottomaan rahoitustoimintaan liittyvänä korkona, eikä siitä ollut suoritettava arvonlisäveroa.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_15_§
Arvonlisäverolaki_42_§
Arvonlisäverolain_muuttamisesta_annetun_lain_(1218/94)
siirtymäsäännöksen_2_kohta
LAINVOIMAINEN