KVL:1994/168

Antopäivä
6.6.1994
Diaarinumero
3162/80/94
arvonlisävero, hakemuksesta verovelvollinen, verovelvollisuuden alkaminen, toimitusajankohta, metsän hakkuuoikeus, puutavaran hankintakauppa

S:2.20.06.02

S:2.20.08.05

S:2.20.13.03

Metsätalouden harjoittaja aikoi hakeutua verovelvolliseksi metsänhakkuusopimuksen ja puutavaran hankintakauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Verovelvollisuuden katsottiin alkavan metsän hakkuuoikeuden myynnin eli nk. pystykaupan osalta mittauksen suorittamisesta. Näin ollen kun verovelvolliseksi hakeuduttiin ennen puutavaran toimitusajankohtaa, myynnistä oli suoritettava arvonlisäveroa. Hankintakaupalla myydyn puutavaran toimitusajankohtana pidettiin ElinkVL 13 §:n 1 lauseesta ilmenevää ajankohtaa. Näin ollen kun puutavaraa ei ollut toimitettu ostajalle ennen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 13 §:n 1 lauseesta ilmenevää luovutusajankohtaa ja siten ennen arvonlisäverolain 15 §:n 1 kohdan tarkoittamaa toimitusajankohtaa, myynnistä oli suoritettava arvonlisäveroa.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_15_§_1_kohta
Arvonlisäverolaki_29_§_2_kohta
Arvonlisäverolaki_48_§_3_mom
Arvonlisäverolaki_173_§_2_mom_(375/94)
ElinkVL_13_§_1_lause
LAINVOIMAINEN