Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/73

Antopäivä
14.6.2000
Diaarinumero
1134/80/00
henkilökohtaisen tulon verotus, yksityisen henkilön harjoittama arvopaperikauppa

S:2.04.03.01

S:2.14.04.02.01

Henkilö A oli hankkinut vuosina 1993 - 1999 osakkeita ja arvo-osuuksia lähinnä ansiotuloistaan säästämillään varoilla. Hän oli myynyt niitä sittemmin vuosina 1993 - 1998 yleensä muutaman kerran vuodessa. Luovutuksista oli syntynyt tappiota vuosina 1993 - 1997 ja vuonna 1998 voittoa noin 90 000 markkaa. Hakija oli antanut vuonna 1999 17 ostotoimeksiantoa yhteisarvoltaan 1 135 000 markkaa ja 5 myyntitoimeksiantoa yhteisarvoltaan noin 600 000 markkaa. Toimeksiannot toteutettiin käytännössä huomattavasti useammalla kaupalla. A oli ottanut vuonna 1999 500 000 markkaa velkaa arvopaperikauppaa varten. A:n arvopaperisalkun arvo oli keväällä 2000 noin 8 miljoonaa markkaa. Salkussa oli tuolloin 24 yhtiön osakkeita ja arvo-osuuksia. A oli saanut alkuvuodesta 2000 kolmella myynnillä luovutusvoittoa noin 550 000 markkaa. Hän aikoi suorittaa osakekauppoja vastedes vuonna 2000 enimmillään 20 kertaa kuukaudessa. Oli myös mahdollista, että A myisi kaikki osakkeensa ja arvo-osuutensa vuonna 2000 ja saisi luovutusvoittoja yhteensä 6 - 7 miljoonaa markkaa, jotka hän sijoittaisi edelleen tuottavasti. A teki kauppoja yleensä pankin välityksellä. Hän ei pitänyt niistä erillistä kirjanpitoa vaan talletti kuitit ja teki niiden perusteella veroilmoituksensa. Liiketoiminnalle tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat voitontavoittelu, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, jatkuvuus, taloudellisen riskin olemassaolo ja suuntautuminen ulospäin. Tunnusmerkkien toteutumista on arvioitava käytännössä kokonaisuutena. Ratkaisunteossa on otettava huomioon, onko verovelvollisen tulonmuodostus liikkeenomaista vai ei. Hakija harjoitti arvopaperikauppaa itsenäisesti ja tavoitteli sillä voittoa. Hän oli kuitenkin päätoiminen palkansaaja ja kävi arvopaperikauppaa sivutoimisesti. Hakijalla ei ollut kirjanpitoa, toimitiloja eikä toiminimeä toimintaansa varten. Toiminnalta puuttuivat siten liiketoiminnalle tyypilliset ulkoiset tunnusmerkit. Velanotto arvopaperikauppaa varten osoitti sinänsä aktiivisuutta, mutta velan määrä arvopaperikaupan kokonaisuuteen nähden ei vielä tehnyt hakijan harjoittamaa toimintaa elinkeinotoiminnaksi. Hakijan harjoittamalta arvopaperikaupalta puuttui myös elinkeinotoiminnalle tyypillinen suunnitelmallisuus. Toiminnan jatkuvuus riippui arvopaperimarkkinoiden vaihteluista ja hakijan oman työsuhteen kehityksestä tulevaisuudessa. Hakijan toimintaan sisältyi taloudellinen riski velanoton ja pörssikurssien kehityksen vuoksi. Kun kuitenkin otettiin huomioon hakijan osakeomistuksen pitkäjänteisyys ja sijoitusluonteisuus sekä se, että hakija harjoitti arvopaperikauppaa sivutoimisesti, hakijan harjoittamaa arvopaperikauppaa ei pidetty vielä kokonaisuus huomioon ottaen elinkeinotoimintana. Osakkeiden ja arvo-osuuksien luovutuksista saatava voitto oli siten A:n veronalaista pääomatuloa TVL:n mukaisesti.
Verovuosi 2000.

TVL_32_§
ElinkVL_1_§
EI MUUTOSTA KHO 7.12.00 T 3191 VUOSIK.