Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1995/79

Antopäivä
9.3.1995
Diaarinumero
650/80/95
arvonlisäverotus, liittymismaksu, televerkko

S:2.20.1

Kun telepalveluita tarvitsevan asiakkaan oli liityttävä puhelinyhtiön asianomaiseen televerkkoon ja maksettava puhelinyhtiölle liittymismaksu, liittymismaksut olivat yhtiölle suoritettua vastiketta oikeudesta liittyä yhtiön ylläpitämään televerkkoon. Liittymismaksuista oli suoritettava arvonlisäveroa. Veronalaisia liittymismaksuja olivat osakasliittymän liittymismaksu, vuokraliittymän liittymismaksu, kantaliittymän liittymismaksu, kaapelitelevisioverkon liittymismaksu, ilmoituksensiirtoverkon liittymismaksu ja valokaapeliverkon liittymismaksu. Liittymismaksuja ei palautettu asiakkaalle, mutta ne olivat siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Liittymismaksut eivät olleet arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista verottomana rahoituspalveluna pidettävää muuta varainhankintaa.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_42_§_1_mom_1_kohta
KUMOTTU KHO 21.12.95 T 5303 ATK-B