Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/99

Antopäivä
27.9.2000
Diaarinumero
1706/80/00
henkilökohtaisen tulon verotus, osakeyhtiön vararahastonalentaminen, alennusmäärä tuloverotuksessa

S:2.03.01.02

A Oy:n sidottuun omaan pääomaan kuului 3,6 miljoonan markan suuruinen vararahasto/ylikurssirahasto. Yhtiö aikoi alentaa sitä 1,8 miljoonalla markalla noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä. Osakepääomaa ei alennettu. Rahaston alennus jaettiin osakkaille. Sitä pidettiin osakkaiden veronalaisena pääomatulona, mutta sitä vastaava osa osakkeiden alkuperäisestä hankintamenosta ei ollut luovutusvoittoverosäännösten eikä muidenkaan säännösten perusteella osakkaiden vähennyskelpoista menoa. Keskusverolautakunnan vähemmistö katsoi, että, kun osakeyhtiö alensi osakepääomaansa osakkeiden nimellisarvoa alentamalla tai alensi sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa vararahastoaan ja palautti näin osakkaalle hänen yhtiöön sijoittamiaan varoja, kysymyksessä oli taloudelliselta luonteeltaan pääomanpalautus. Pääomanpalautus ei ollut lähtökohtaisesti osakkaan veronalaista tuloa vaan oikaisuerä pääomansijoituksen muodostamaan osakkeen hankintamenoon.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001. Äänestys 5-3.

TVL_29_§_1_mom
TVL_32_§
KUMOTTU KHO 23.5.01 T 1245