KVL:1994/261

Antopäivä
19.9.1994
Diaarinumero
4681/80/94
arvonlisäverotus, kunta, vesi- ja viemärilaitos

S:2.20.01.04

Kunnan suoraan omistaman vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa pidettiin liiketoimintana ja kunta oli velvollinen suorittamaan arvonisäveroa perimistään vesi- ja jätevesimaksuista, vaikka perityt maksut alittivat omakustannushinnan.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_6_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
LAINVOIMAINEN