Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/10

Antopäivä
16.2.2000
Diaarinumero
3445/80/99
maatalouden tuloverotus, verovapaat luovutusvoitot, maatalouden harjoittaminen, luopumistukisopimus

S:2.06.03.01

Maataloutta harjoittaneet henkilöt A ja B olivat tehneet maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaisen luopumistukisopimuksen 1.1.1996 alkaen. He olivat vuokranneet pellot ja rakennukset pojalleen, joka jatkoi maatalouden harjoittamista. A:n ja B:n oli tarkoitus myydä pojalleen määräala, jolla oli muun muassa viljakuivuri. Koska verovelvolliset A ja B luovuttivat harjoittamansa maatalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta ja saajana oli heidän lapsensa, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ollut A:n ja B:n veronalaista tuloa.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

Tuloverolaki_48_§_1_mom_3_kohta
EI MUUTOSTA KHO 5.1.T 5 AKT