Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/68

Antopäivä
27.4.1998
Diaarinumero
994/80/98
yhtiöveron hyvitys, taloudellisen yhdistyksen muuttaminen osuuskunnaksi, verovuoden veroylijäämä

S:2.12.05

Taloudellisen yhdistyksen tilikausi oli kalenterivuosi. Taloudellinen yhdistys aiottiin muuttaa osuuskunnaksi ja osuuskunta merkitä kaupparekisteriin kesken tilikauden. Sääntöjen mukaan osuuskunnalle kertyneet osuusmaksut muodostivat osuuspääoman, jolle voitiin maksaa korkoa. Yhdistys tai siitä muodostuva osuuskunta aikoi muutosvuonna myydä osakkeita. Osuuskunnalle muodostui verotettavaa tuloa. Osuuskunnan verovuoden veroylijäämää laskettaessa otettiin huomioon myös yhdistyksen osakekaupoista saamat tulot.
Verovuosi 1998.

TVL 24 § 1 mom 6 kohta
L yhtiöveron hyvityksestä 1 § 1 mom
L yhtiöveron hyvityksestä 1 § 2 mom
L yhtiöveron hyvityksestä 8§
LAINVOIMAINEN