Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/6

Antopäivä
10.2.2000
Diaarinumero
3338/80/99
maatalouden tuloverotus, maataloustulon hankkimisesta johtuva meno, eläkelaitokselle korvattavaluopumistuen pääoma-arvo

S:2.06.04.18

Maanviljelijä A ja hänen puolisonsa B olivat vuonna 1998 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokranneet 6,74 hehtaaria peltoa lisämaaksi C:ltä ja D:ltä. C:lle ja D:lle oli vuokrauksen perusteella myönnetty luopumistuki. Vuokrauksen yhteydessä A ja B olivat allekirjoittaneet sitoumuksen, jonka mukaan he sitoutuivat harjoittamaan maataloutta päätoimisesti vähintään viiden vuoden ajan sekä lisäksi viljelemään peltoa niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, vähintään kuitenkin viisi vuotta. A ja B aikoivat luovuttaa vuonna 2000 luopumistukitilan pellot sukupolvenvaihdoksessa tyttärelleen ja samalla luopua maatalouden harjoittamisesta. Eläkelaitos oli päätöksessään lausunut, että mikäli A ja B siirtävät vuonna 1998 tekemänsä vuokrasopimuksen tyttärelleen ennen kuin viljelysopimuksen sitoutumisajasta on kulunut viisi vuotta, A:lta ja B:ltä peritään luopumistuen pääoma- arvosta 3/5 eli 95 000 markkaa. Hakijat aikoivat kuitenkin myydä maatilansa maat tyttärelleen ja lopettaa maatalouden harjoittamisen. Kun A ja B joutuivat korvaamaan eläkelaitokselle osan luopumistuen pääoma- arvoa, kysymyksessä oli sitoumuksen rikkomisesta johtuva lisämaksu, joka oli luonteeltaan lisävuokraa pellosta. Tämä meno liittyi välittömästi maataloustulon hankintaan ja oli täten vähennyskelpoinen maatalouden tulolähteessä.
Verovuosi 1999, verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

MaatVL_4_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 12.9.00 T 2256