Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/49

Antopäivä
26.4.2000
Diaarinumero
3842/80/99
osakevaihto, äänivallan enemmistö, äänivaltaleikkuri

S:2.03.03.18.07

X Oy:n osakkailla oli yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin omistamaansa osaketta kohti. Äänioikeutta oli kuitenkin rajoitettu niin, ettei kukaan saanut äänestää omasta ja toisen puolesta suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänimäärän hankkimisella tarkoitetaan EVL 52 f §:ssä tosiasiallista oikeutta käyttää yhtiökokouksessa äänivaltaa hankittujen osakkeiden nojalla. Siten, vaikka A Oy hankkisi sellaisen määrän X Oy:n osakkeita, että se omistaisi järjestelyn seurauksena yli puolet X Oy:n osakkeista, järjestelyyn ei voitaisi soveltaa EVL 52 f §:n säännöstä osakevaihdosta.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

ElinkVL_52_f_§
EI MUUTOSTA KHO 22.1.01 T 92 ATK