Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/46

Antopäivä
26.4.2000
Diaarinumero
3273/80/99
kommandiittiyhtiön purkaminen, purkutappion vähennyskelpoisuus, purkusopimuksen allekirjoittaminen

S:2.03.03.18.01

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä oli kaksi henkilöä, jotka olivat tehneet useita lisäsijoituksia yhtiöön sen toiminnan tappiollisuuden vuoksi. Yhtiömiehet eivät olleet tehneet yksityisottoja yhtiöstä viimeisten 10 vuoden aikana. Yhtiön liiketoiminta oli lopulta myyty, ja yhtiö oli tarkoitus purkaa. Jos kommandiittiyhtiöstä vastuunalaisille yhtiömiehille siirtyvien varojen määrä oli pienempi kuin yhtymäosuuden hankintameno, johon luettiin kuuluvaksi lisäsijoitukset yhtymään, kyseessä oli omaisuuden luovutukseen rinnastettava luovutustappio. Se voitiin vähentää omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena seuraavana verovuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy. Kommandiittiyhtiön purkautuminen verotuksessa tapahtui silloin, kun yhtiömiehet allekirjoittivat edellä tarkoitetun purkusopimuksen.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL_50_§
EI MUUTOSTA KHO 20.12.00 T 3310