Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/142

Antopäivä
19.10.1998
Diaarinumero
2905/80/98
tuloverotus, korkomenot, vähennyskelpoisuus, vaihtovelkakirjalaina

S:2.08.01.01

A Oy aikoi laskea liikkeelle henkilökunnalle suunnatun vaihtovelkakirjalainan. Sen merkitsijällä olisi oikeus vaihtaa velkakirjansa kokonaan tai osittain A Oy:n osakkeisiin. Lainan merkintäoikeus oli tarkoitus sitoa henkilön työsuhteeseen siten, että jos työsuhde lainan liikkeelle laskeneeseen konserniin lakkaisi, tulisi vaihtovelkakirjalaina tarjota välittömästi A Oy:n lunastettavaksi. Lainan merkitsijä ei myöskään saanut myydä tai muutoin luovuttaa merkitsemiään vaihtovelkakirjoja toiselle henkilölle. Lainaa ei markkinoitu julkisesti. Keskusverolautakunta oli katsonut, ettei vaihtovelkakirjalainan korkoon sovellettu korkotulon lähdeverosta annettua lakia. Jos hakija rahoitti tällaisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän lainavaroin, hänelle tästä lainasta aiheutuneet korkomenot olivat verotuksessa vähennyskelpoisia.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

Tuloverolaki_58_§_1_mom_3_kohta
Tuloverolaki_58_§_4_mom
LAINVOIMAINEN