Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/154

Antopäivä
22.11.1999
Diaarinumero
302/80/99
ky:n purkautumishetki, purussa saatujen osakkeidenhankintameno, tvl 42,4 §:n mukainen rahalaina, tvl 53 a §:n mukainen osakaslaina

S:2.04.13.03.01

S:2.03.03.18.01

A oli X Oy:n ainoa osakas. Hän oli myös ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä Ky:ssä, johon hän oli sijoittanut työpanoksensa. Äänettömän yhtiömiehen panos oli 20 000 mk. Ky harjoitti elinkeinotoimintaa ja sen omaisuus koostui kahdesta puhelinosakkeesta. X Oy oli antanut Ky:lle 23.12.1997, 8.1.1998 ja helmikuussa 1998 rahalainaa yhteensä 190 000 mk. Yhtiömiehet päättivät purkaa Ky:n. Alkuperäisen yhtiösopimuksen mukaan yhtiön purkautuessa kaikkien velkojen ja kulujen maksun jälkeen jäävät varat jaettaisiin siten, että sen jälkeen kun äänettömän yhtiömiehen panos on suoritettu, loppu jäisi vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Yhtiömiesten tarkoituksena oli purkaa yhtiö kuitenkin siten, että purkuhetkellä olevista varoista ensin palautettaisiin äänettömälle yhtiömiehelle hänen maksamansa panos ja sen jälkeen jäljellä olevat varat ja velat siirtyisivät vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Yhtiösopimusta oli muutettu ennen purkamista tätä vastaavaksi. Ky:n purkautumisen katsottiin verotuksessa tapahtuvan sinä päivänä, jona yhtiömiehet allekirjoitettuaan yhtiön purkusopimuksen jakoivat yhtiön varat ja velat. Äänettömälle yhtiömiehelle ei syntynyt luovutusvoittoa tai -tappiota, kun hän sai jako-osuutena yhtiöön sijoittamansa pääomapanoksen takaisin. Vastuunalaisen yhtiömiehen verotuksessa hänelle purussa siirtyvien puhelinosakkeiden hankintamenoksi katsottiin sama määrä, joka luettaisiin Ky:n verotuksessa EVL 51 d §:n mukaisesti luovutushinnaksi. Vastuunalaiselle yhtiömiehelle Ky:n purussa siirtyvät rahalainat X Oy:ltä olivat sellaisia rahalainoja, joita tarkoitetaan TVL 42 §:n 4 momentissa, eli ne oli vähennettävä vastuunalaisen yhtiömiehen osakkeiden matemaattisesta arvosta ennen osingon pääomatulo-osuuden laskentaa. Vastuunalaiselle yhtiömiehelle Ky:n purussa siirtyvät rahalainat X Oy:ltä eivät olleet miltään osin sellaisia osakeyhtiöstä verovuonna saatuja osakaslainoja, kuin TVL 53 a §:ssä tarkoitetaan.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL_42_§_4_mom
TVL_53_a_§
ElinkVL_51_b_§_3_mom
ElinkVL_51_d_§
EI MUUTOSTA KHO 5.9.00 T 1827 ATK