Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/108

Antopäivä
23.8.1999
Diaarinumero
1576/80/99
maatilatalouden tuloverotus, menojen vähennyskelpoisuus, lannoitteiden hankinta, rahoituslimiittisopimus

S:2.06.04.02

Hakija harjoitti maanviljelyä viljatilalla. Hänen maataloudesta saamaansa tuloa verotettiin maatalouden tulona. Hakija aikoi ostaa vuonna 1999 maataloudessa tarvittavia hyödykkeitä, kuten lannoitteita A Oy:ltä ns. rahoituslimiittisopimuksella. Sopimuksessa osapuolet sopivat myyjän ostajalle myymien maataloustarvikkeiden kauppaan liittyvistä rahoitusjärjestelyistä. Sopimus tehtiin siis ostajan ja myyjän välillä, ja se koski muun ohessa rahoituslimiitin voimassaloaikaa ja kokonaisvelan takaisinmaksuehtoja. Sopimuksessa ei yksilöity, mitä tuotteita rahoitus koski. A Oy oli solminut kahden ulkopuolisen rahoitusyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, jossa rahoitusyhtiöt myönsivät rahoitusta A Oy:n asiakkaille. Rahoituslimiittisopimus lähetettiin rahoitusyhtiöön, joka teki varsinaisen luottopäätöksen omien luottopäätöskriteeriensä mukaisesti. Rahoitusyhtiö lähetti hakijalle tiedon rahoituslimiittisopimuksen hyväksymisestä. A Oy oli yhteistyösopimuksen perusteella takausvastuussa rahoitusyhtiölle rahoitusvelasta. A Oy ilmoitti rahoituslimiitillä rahoitettavat ostot rahoitusyhtiölle, joka maksoi kyseiset ostot sille viimeistään ilmoitusta seuraavana päivänä. A Oy kirjasi hakijan saatavan silloin suoritetuksi. Kun rahoitusyhtiö oli maksanut A Oy:lle rahoituslimiitillä rahoitetun oston, A Oy lähetti hakijalle myyntisopimuksen (laskun), johon oli muun muassa eritelty myydyt tuotteet ja jossa mainittiin, että saatava voitiin maksaa pätevästi vain rahoitusyhtiölle. Sopimuskokonaisuudessa oli kyse myyjän ostajalle antamasta maksuaikajärjestelystä. Se seikka, että myyjä A Oy sai suorituksen rahoitusyhtiöltä heti, ei vaikuttanut hakijan eli ostajan vähennysoikeuteen. Hakijalle syntyi vähennysoikeus sinä vuonna, jona hän suoritti maksut rahoitusyhtiölle.
Verovuosi 1999. Äänestys 7-2.

Maatalouden_tuloverolaki_4_§
Maatalouden_tuloverolaki_6_§_2_mom
KUMOTTU KHO 20.7.00 T 2052 VUOSIK.