KVL:1998/81

Antopäivä
18.5.1998
Diaarinumero
3284/80/97
toimintamuodon muutos, taloudellinen yhdistys osakeyhtiöksi, yhdistyksen jäsenen jäsenkirjan vaihtuminen osakeyhtiön osakkeeksi

S:2.04.13.04.05

Kaupparekisteriin merkityn taloudellisen yhdistyksen jäsenet perustivat osakeyhtiön, jonka osakkeet yhdistyksen jäsenet merkitsivät jäsenkirjojen mukaisessa suhteessa. Yksi jäsenkirja, jolla oli yksi ääni, oikeutti siten merkitsemään yhden osakkeen, jolla oli yksi ääni. Yhdistyksen harjoittamaan toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät samoista arvoista yhdistyksen toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Yhdistyksen muodonmuutoksesta tehtiin ilmoitus rekisteriviranomaiselle. Katsottiin että taloudellinen yhdistys ei purkautunut verotuksessa, vaan siihen voitiin soveltaa toimintamuodon muutosta koskevia säännöksiä. Kun yhdistys muutettiin tällä tavoin osakeyhtiöksi, tuloverolain luovutusvoiton veronalaisuutta koskevat säännökset eivät tulleet sovellettaviksi jäsenen verotuksessa osakeyhtiötä rekisteröitäessä.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

ElinkVL_51_c_§
TVL_24_§_1_mom_6_kohta
TVL_24_§_4_mom
TVL_29_§_1_mom
TVL_45_§_1_mom
LAINVOIMAINEN