Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/149

Antopäivä
15.11.1999
Diaarinumero
2752/80/99
elinkeinotulon verotus, tappioiden vähentäminen, sulautuminen, jakautuminen

S:2.04.14.02

Suomen valtio oli omistanut A Oy:n koko osakekannan ja A Oy puolestaan B Oy:n osakekannan jo ennen vuotta 1996. A Oy oli jakautunut vuonna 1999 kolmeksi yhtiöksi, joista yksi oli X Oy. Jakautumisessa B Oy:n omistus oli siirtynyt X Oy:lle. B Oy:llä oli verotuksessa vahvistettuja tappioita vuosilta 1996 ja 1997. Y Oy oli myös Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. B Oy oli tarkoitus sulauttaa X Oy:öön ja tämän jälkeen X Oy Y Oy:öön. Koska X Oy oli muodostunut jakautumisessa, joka on yleisseuraanto, ja koska se oli siinä yhteydessä saanut koko B Oy:n osakekannan omistukseensa, sen oli katsottava omistaneen sulautuvan B Oy:n osakkeista yli puolet tappiovuosien alusta lukien. Näin ollen B Oy:n tappiot siirtyivät X Oy:lle, jonka jälkeen niitä kohdeltiin niin kuin vastaanottavan yhtiön omia tappioita. Koska X Oy oli muodostunut jakautumisessa, Suomen valtion oli katsottava omistaneen sen osakkeista yli puolet tappiovuosien alusta lukien. Näin ollen Y Oy:llä oli oikeus vähentää X Oy:n tappiot verotettavasta tulostaan.

TVL_123_§_2_mom
LAINVOIMAINEN