Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/21

Antopäivä
8.3.2000
Diaarinumero
274/80/00
käyttämätön työsuhdeoptio, veronalaiset varat, piilevä verovelka

S:2.10.05.01

Hakija omisti työsuhteen perusteella saamiaan optiotodistuksia, jotka oikeuttivat merkitsemään X Oy:n osakkeita määräaikana määrättyyn hintaan. Optiotodistusten merkintäaika oli alkanut ennen verovuoden päättymistä. Hakijalla oli sen vuoksi oikeus luovuttaa optiotodistukset vapaasti, tosin eräin sisäpiiriä koskevin lyhyin aikarajoituksin. Rajoitukset eivät kuitenkaan estäneet hakijaa luovuttamasta optiotodistuksia hakemuksen tarkoittamina vuosina. Hakijalla verovuoden päättyessä olevia käyttämättömiä optioita pidettiin hakijan veronalaisena varallisuutena. Varoihin kuuluva omaisuus arvostettiin käypään arvoon eli todennäköiseen luovutushintaan verovuoden päättyessä. Arvostamisessa ei voitu ottaa huomioon realisoitumatonta verovelkaa.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

Varallisuusverolaki_9_§_1_mom
Varallisuusverolaki_10_§_1_mom_7_k
Varallisuusverolaki_11_§
Varallisuusverolaki_34_§_1_mom
OSITTAIN KUMOTTU KHO 26.6.01 T 1512 VUOSIK.