Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/52

Antopäivä
3.5.2000
Diaarinumero
150/80/00
peitelty osinko, omien osakkeiden hankkiminen, sukupolvenvaihdos

S:2.14.04.04.03.01

E Oy oli perheyritys, jossa isä toimi toimitusjohtajana ja äiti toimistopäällikkönä. Heidän poikansa C työskenteli yhtiössä tuotantopäällikkönä ja tytär D toimistotyöntekijänä. Vanhemmat aikoivat vähitellen siirtää sekä toiminnallisen vastuun että yrityksen omistuksen lapsilleen C:lle ja D:lle. Isä omisti yhtiön sadasta osakkeesta 68 osaketta, äiti 20 osaketta, C 7 osaketta ja D 5 osaketta. Yhtiö aikoi hankkia kaikki äidin omistamat osakkeet osakeyhtiölain 7 luvun tarkoittamalla tavalla. E Oy oli maksanut osakkaille tavanomaisesti palkkaa. Se oli jakanut myös vuosittain osan voitostaan osinkona osakkailleen. Yhtiön vapaa oma pääoma oli noin 3,2 miljoonaa markkaa. E Oy aikoi hankkia äidin omistamat osakkeet käyvällä hinnalla, joka oli 800 000 markkaa. Osakkeiden hankkimisen jälkeen lasten suhteellinen omistusosuus yhtiössä nousisi 12 prosentista 15 prosenttiin, ja isä säilyisi pääomistajana. Osakkailla ei ollut valmista suunnitelmaa siitä, miten sukupolvenvaihdosta jatketaan sen jälkeen, kun äidiltä olisi hankittu hänen omistamansa osakkeet. Äiti jäisi työskentelemään yhtiön palveluksessa. Jos E Oy hankkisi äidiltä hänen omistamansa E Oy:n osakkeet, osakkeiden hankkiminen tapahtuisi verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla osingosta menevän veron välttämiseksi. Verovuosi_2000 ja verovuosi_2001. Äänestys 5-2.

Laki_verotusmenettelystä_29_§_2_mom
Laki_verotusmenettelystä_29_§_4_mom
KUMOTTU KHO 15.2.01 T 266