Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/165

Antopäivä
13.12.1999
Diaarinumero
3157/80/99
henkilökohtaisen tulon verotus, ulkomaantyöskentely, kuuden kuukauden sääntö, työsuhdeoptio, optiotodistusten käyttämisestä saadun veronalaisen edun laskeminen

S:2.01.02.01

S:2.03.03.02.02

A siirtyi 31.5.1996 Suomesta X Oy:n palveluksesta tytäryhtiö Y Inc:n palvelukseen Yhdysvaltoihin. A:lla oli Yhdysvalloissa pysyvä asunto, jossa hän asui perheineen. X Oy otti vuonna 1995 optiolainan, johon liittyvillä optiotodistuksilla voi kullakin merkitä yhden X Oy:n osakkeen ajalla 1.12.1999 - 31.12.2001. A merkitsi optiolainaa. A muutti perheineen takaisin Suomeen elokuussa 1999 ja palasi X Oy:n palvelukseen. Työsuhdeoptiot katsottiin osaksi A:n kokonaispalkkaa. Optiotodistusten käytöstä syntyvä etu oli osittain veronalaista ja osittain verovapaata tuloa Suomessa. Etu oli A:n veronalaista tuloa Suomessa siltä osin, kuin se kertyi optiolainan merkitsemispäivän ja A:n Suomesta lähtemisen väliseltä ajalta sekä siltä osin kuin se kertyi A:n Suomeen palaamisen ja optiotodistusten käyttämisen väliseltä ajalta. Muulta osin etua ei verotettu Suomessa. A:n saamien optiotodistusten käyttämisestä saadun tulon Suomessa veronalainen osuus määräytyi ajan kulumisen perusteella siten, että optioiden arvonnousu jaettiin optiotodistusten saannin ja optiotodistusten luovutuksen väliselle ajalle. Se suhteellinen osuus arvonnoususta, joka kohdistui aikaan, jolloin A oli ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen eikä häneen ollut sovellettu tuloverolain 77 §:n tarkoittamaa ns. kuuden kuukauden sääntöä, oli Suomessa veronalaista tuloa.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL_9_§_1_mom_1_kohta
TVL_11_§_1_mom
TVL_61_§_2_mom
TVL_66_§_3_mom
TVL_77_§_1_mom
Verosopimus_4_artikla_1_kohta
Verosopimus_15_artikla_1_kohta
LAINVOIMAINEN