KVL:1999/107

Antopäivä
23.8.1999
Diaarinumero
1283/80/99
henkilökohtaisen tulon verotus, luonnontuotetulo, petun keruu

S:2.03.01.03

Osuuskunnan tavoitteena oli kehittää petusta moderni terveystuote. Pettu kuoritaan petsureiden toimesta nila- aikana. Pettu on kasviopillisesti kuoren nila- ja jälsiosaa eli elävää solukkoa, joka irroitetaan käytettäväksi ravintona. Henkilö A teki osuuskunnan kanssa hankintasopimuksen, jossa määritettiin ostettavan petun enimmäismäärä ja hinta. A keräsi itsenäisesti pettua ja myi sen sitten osuuskunnalle. Pettu kerättiin käytettäväksi ihmisravintona eikä A:n petusta saamaa tuloa ollut pidettävä palkkatulona. Pettua oli pidettävä sellaisena luonnonvaraisen kasvin osana kuin tuloverolain 89 §:ssä tarkoitetaan. A:n petunkeruusta saama tulo oli verovapaata luonnon tuotetuloa.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL_89_§
LAINVOIMAINEN