KVL:2000/15

Antopäivä
23.2.2000
Diaarinumero
3337/80/99
maatilatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, maatilan puolikkaan myynti, maatilan puolikkaan vuokraaminen

S:2.10.05

Hakijat olivat harjoittaneet maataloutta. Vuosilta 1995 - 1998 toimitetuissa verotuksissa hakijoiden maatalouden tuloista oli tehty sopeutumisvähennys. Hakijoiden oli tarkoitus myydä puolet maatilastaan pojalleen, jonka oli tarkoitus jatkaa viljelyä. Toinen puolikas tilasta oli tarkoitus vuokrata ostajalle kymmeneksi vuodeksi. Jos hakijat myivät omistamastaan maatilasta puolet pojalleen ja vuokrasivat hänelle tilasta puolet, eivät hakijat menettäneet oikeutta sopeutumisvähennykseen vuosilta 1995- 1998, koska puolisot eivät luovuttaneet pääosaa maatilastaan.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL_49_a_§
LAINVOIMAINEN