KVL:1999/164

Antopäivä
13.12.1999
Diaarinumero
3377/80/99
elinkeinotulon verotus, elinkeinotulon jaksottaminen, palveluista ennakkoon saatujen suoritusten tulouttaminen

S:2.04.07.03

A Oy tuotti tietokoneohjelmia. Asiakas sai ostaessaan aina sekä ohjelman että ylläpitopalvelun, johon kuului help desk ja ohjelman päivitykset. Asiakas maksoi ylläpitopalvelun etukäteen. Ylläpitosopimus tehtiin 12 - 24 kuukaudeksi. Myyntihinnasta 50 % kohdistui ohjelmaan ja 50 % ylläpitopalvelusta syntyviin kustannuksiin. A Oy:n saaman tulon katsottiin syntyvän erikseen ohjelman luovutushetkellä ja palvelun luovutushetkellä. Ylläpitosopimuksesta saadut korvaukset olivat A Oy:n sen verovuoden tuottoa, jona palvelua suoritettiin. A Oy:n ennakkoon saamia maksuja ei pidetty EVL 20 §:ssä tarkoitettuina muina tuloerinä, joiden suuruus määräytyy ajan kulumisen perusteella. Maksuihin sovellettiin EVL 19 §:stä ilmenevää yleisperiaatetta.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL_19_§
EI MUUTOSTA KHO 23.8.00 T 1696 ATK