KVL:2000/51

Antopäivä
3.5.2000
Diaarinumero
559/80/00
henkilökohtaisen tulon verotus, kotitalousvähennys, muuttotyö

S:2.12.02.04

Henkilö X asui vakinaisesti kaupungissa A ja aikoi muuttaa asumaan kaupunkiin B. X oli saanut tarjouksen muuttopalvelun suorittamisesta Kuljetus Ky:ltä. Tarjouksessa oli eritelty kaupungissa A olevan asunnon sisällä ja kaupungissa B olevan asunnon sisällä tehtävistä siivous-, pakkaus-, yms. kodinhoito-, muuttopalvelu- ja järjestelytöistä suoritettavat korvaukset. Tarjouksessa oli lisäksi eritelty asuntojen ulkopuoliset työt eli varsinaisen kuljetuksen osuus. X:lle myytävä muuttopalvelu tapahtuisi “avaimet käteen“ - periaatteella kokonaisprojektina. X:lle ei voitu myöntää kotitalousvähennystä muuttokuljetukseen liittyvien em. oheispalvelujen perusteella. Muuttotyö ei ollut luonteeltaan tavanomaista kotitaloustyötä.
Verovuosi 2000.

Laki_kotitaloustyön_väliaikaisesta_verotuesta_(24.7.1997/728 ja 26.11.1999/1061)
LAINVOIMAINEN