KVL:1998/44

Antopäivä
16.3.1998
Diaarinumero
177/80/98
yleishyödyllinen yhteisö, ammattikorkeakoulu, elinkeinotulo, tulon veronalaisuus

S:2.01.03.03.01

Osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua pidettiin yleishyödyllisenä yhteisönä. Toimintaa sääntelivät ammattikorkeakouluopinnoista annettu laki ja asetus (255-256/95). Opetusministeriö vahvisti vuosittain ne tutkinnot, joita ammattikorkeakoululla oli oikeus myöntää sekä koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot, joissa opiskelu oli mahdollista. Osakeyhtiön liikevaihto koostui pääosin määrärahoista, jotka saatiin Opetusministeriöltä opiskelijoiden yksikköhintalaskennan kautta. Tätä säänteli laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (705/92). Hakija sai myös vuosittain valtionapua. Osakeyhtiön omistivat kaupunki A (49 %) ja sen koulutuskuntayhtymä (51 %).Yhtiön liikevaihdoksi oli budjetoitu vuodelle 1998 noin 130 miljoonaa markkaa. Yhtiön palveluksessa oli arvioitu olevan noin 300 henkilöä. Opiskelijamääräksi arvioitiin vuonna 1998 noin 4 000 ja vuonna 1999 noin 5 000 opiskelijaa. Täydennyskoulutus- ja kurssitoiminta sekä opiskelijatöiden myynti olivat oleellinen osa opetusta ja siten osa yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen mukaista toimintaa. Tästä toiminnasta saadut tuotot eivät olleet tuloverolain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettua elinkeinotuloa.
Verovuosi 1997 ja verovuosi 1998.

TVL_22_§
TVL_23_§
LAINVOIMAINEN