KVL:1998/30

Antopäivä
23.2.1998
Diaarinumero
4042/80/97
elinkeinotulon verotus, konserniavustus, konsernisuhteen muodostuminen ulkomaisten yhteisöjen kautta, passiivisessa roolissa olevat yhteisöt, iso-britanniassa rekisteröidyt yhteisöt

S:2.04.05.01.28

Konsernin emoyhtiö A Oy omisti Englannissa rekisteröidyn A UK Ltd:n osakekannan, joka puolestaan omisti Englannissa rekisteröidyn F International Ltd:n osakekannan. F International Ltd puolestaan omisti Suomessa rekisteröidyn F Oy:n osakekannan. Suomen ja Iso- Britannian välillä solmitun verosopimuksen syrjintäkieltoartikla kieltää määräämästä muita tai raskaampia veroja taikka verotukseen liittyviä velvoituksia kuin sellaisia, joiden kohteeksi saattaa joutua vastaava yritys, jonka pääoma on Suomessa rekisteröidyn yhtiön omistuksessa. Sillä seikalla, että A Oy:n ja F Oy:n välinen konsernisuhde muodostui kahden Iso-Britanniassa rekisteröidyn yhteisön kautta, ei katsottu olevan merkitystä. Näin ollen A Oy sai vähentää F Oy:lle antamansa ja F Oy A Oy:lle antamansa avustuksen konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaisena konserniavustuksena.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

L konserniavustuksesta verotuksessa 3 §
Suomen Tasavallan ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veronkiertämisen estämisestä 27 artikla 3 kohta
LAINVOIMAINEN