KVL:1998/190

Antopäivä
21.12.1998
Diaarinumero
3765/80/98
elinkeinotulon verotus, jakautuminen, konserniavustus, konsernisuhteen kesto

S:2.04.05.01.28

Verovuonna 1998 jakautuneen P Oy:n täysin omistamat tytäryhtiöt S Oy ja H Oy, joiden emoyhtiöksi jakautumisessa oli tullut sama vastaanottava yhtiö X Oyj, aikoivat antaa verovuonna 1998 toisilleen tai uudelle emoyhtiölleen X Oyj:lle konserniavustuksen. Kaikki yhtiöt olivat liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä, joiden tilikausi päättyi 31.12.1998. X Oyj omisti S Oy:n ja H Oy:n osakekannat kokonaan. Näissä olosuhteissa konsernisuhde antajana olevan S Oy:n ja saajina olevien H Oy:n tai X Oyj:n kesken oli kestänyt koko verovuoden 1998. S Oy saattoi konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaisesti vähentää vuonna 1998 verotettavasta tulostaan sisaryhtiölleen H Oy:lle tai emoyhtiölleen X Oyj:lle antamansa konserniavustuksen.
Verovuosi 1998.

Laki_konserniavustuksesta_verotuksessa_2_§
Laki_konserniavustuksesta_verotuksessa_3_§
Laki_konserniavustuksesta_verotuksessa_4_§
Laki_konserniavustuksesta_verotuksessa_6_§
Laki_konserniavustuksesta_verotuksessa_7_§
LAINVOIMAINEN