KVL:1997/169

Antopäivä
1.9.1997
Diaarinumero
1016/80/97
maatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, vuokraus, maatila

S:2.10.05

Hakijapuolisot harjoittivat varsinaista maataloutta ja heillä oli ollut oikeus sopeutumisvähennykseen. He aikoivat vuokrata vuoden 1998 alusta koko maatilan tyttärelleen viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Hakijoiden tarkoitus ei ollut tehdä sitovaa sopimusta maatalouden harjoittamisesta luopumisesta, mutta heidän ei ollut tarkoitus myöskään itse jatkaa tilan viljelyä vuokrakauden päättymisen jälkeen. Tila joko myytäisiin tai vuokrausta jatkettaisiin. Hakijat olivat syntyneet vuosina 1930 ja 1932 ja he saivat kansaneläkettä ja MYEL-eläkettä. Hakijoilla ei ollut oikeutta sopeutumisvähennykseen vuosina 1998-1999 maatilan vuokrauksesta saamastaan tulosta, sillä heidän ei katsottu vuokrauksen alettua harjoittavan maataloutta. Maatilan vuokraamisella ei ollut vaikutusta verotuksessa jo tehtyihin sopeutumisvähennyksiin.
Verovuosi_1998 ja verovuosi_1999. Äänestys 6-2.

MVL_1_§_1_mom
MVL_2_§_1_mom
MVL_4_§_1_mom
MVL_5_§_1_mom_9_kohta
TVL_149_a_§
MUUTETTU KHO 3.3.98 T 313 ATK