KVL:1997/191

Antopäivä
29.9.1997
Diaarinumero
2723/80/97
elinkeinotulon verotus, siirtymävarauksen käyttökohde, välitön käyttö

S:2.04.12.08

A Oy oli konsernin emoyhtiö. Sen liikevaihto oli vuonna 1996 yli 300 miljoonaa markkaa. Yhtiön toimialaan kuului muun muassa kiinteistöjen vuokraaminen. A Oy:n liikevaihdosta kertyi runsaat 10 miljoonaa markkaa yhtiön saamista vuokratuotoista. A Oy:llä oli täysin omistettu tytäryhtiö B Oy. B Oy harjoitti elinkeinotoimintaa X Oy:ltä vuokraamassaan toimitilarakennuksessa, jonka A Oy oli myynyt vuonna 1988 X Oy:lle pidättäen maapohjan omistuksessaan. A Oy:llä oli takaisinosto-optio toimitilarakennukseen. A Oy aikoi käyttää vuonna 1997 tätä takaisinosto-optiotaan ja kattaa takaisinoston siirtymävarauksellaan. A Oy ei saanut käyttää siirtymävaraustaan toimitilarakennuksen hankintamenon kattamiseen, jos A Oy antoi rakennuksen vuokralle tytäryhtiö B Oy:lle. Katsottiin, että toimitilarakennus ei tullut A Oy:n välittömään käyttöön EVL:n muuttamisesta annetun lain (1539/92) 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Verovuosi_1997.

ElinkVL 12 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (1539/92) 12 kohta Investointivarauslaki 9 § 1 kohta
LAINVOIMAINEN