KVL:1999/38

Antopäivä
15.3.1999
Diaarinumero
2654/80/98
henkilökohtaisen tulon verotus, puhelinosuuskunnan osuustodistuksen hankintameno

S:2.03.03.18.07

A oli hankkinut puhelinyhdistyksen osuustodistuksen 18.8.1987 maksamalla osuusmaksuna yhdistykselle 100 markkaa ja liittymismaksuna 4 600 markkaa. Yhdistys muutettiin 10.6.1998 osuuskunnaksi. Muutos tapahtui noudattaen lakia taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi (502/1989). Osuuskunnan osuusmaksun suuruudeksi vahvistettiin 2 300 markkaa. Puhelinyhdistyksen muuttuessa osuuskunnaksi osuuspääoma muodostui yhdistyksellä tuolloin olleesta osuuspääomasta ja liittymismaksupääomasta. Osuusmaksun ylittävät liittymismaksut siirrettiin liittymismaksupääomaan. A:n aikanaan maksamasta 4 600 markan liittymismaksusta liittymismaksupääomaan tuli 2 400 markkaa. Kirjaukset osuuskunnassa tehtiin vastaavasti. Osuusliittymät muuttuivat yleisliittymiksi 1.9.1998 lukien. Osuuskunnan osuustodistus ja yhtiön osuusliittymäsopimus erotettiin toisistaan. Osuusliittymäsopimusta ei voinut myydä eikä siirtää kolmannelle, eikä siitä ei saanut rahoja takaisin osuuskunnalta. Osuuskunnasta eroava jäsen sai osuuskunnan sääntöjen mukaan osuusmaksunsa takaisin osuuskuntalain 30 §:n mukaisesti. Jos A myi omistamansa puhelinosuuskunnan osuustodistuksen, tuloverolaissa tarkoitetun myyntivoiton määrää laskettaessa vähennyskelpoinen hankintameno oli A:n vuonna 1987 maksama osuusmaksun ja liittymismaksun yhteismäärä eli 4 700 markkaa.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

TVL_46_§_1_mom
LAINVOIMAINEN