KVL:1999/54

Antopäivä
19.4.1999
Diaarinumero
408/80/99
elinkeinotulon verotus, veroylijäämät, omistajanvaihdos, kombinaatiosulautuminen

S:2.04.14.03

A Oy:n ja B Oy:n oli tarkoitus sulautua kahden muun yhtiön kanssa kombinaatiofuusiolla uudeksi yhtiöksi. Kaikki A Oy:n ja B Oy:n osakkeenomistajat tulivat sulautumisessa syntyvän uuden yhtiön osakkeenomistajiksi siten, että A Oy:n osakkaat omistaisivat noin 40 prosenttia ja B Oy:n osakkaat noin 26 prosenttia syntyvän yhtiön osakkeista. Sulautuvien yhtiöiden omistuksissa ei ollut tapahtunut hakemuksen kohteena olevien vuosien alusta lukien sellaista muutosta, että yli puolet osakkeista olisi vaihtanut omistajaa. Kombinaatiosulautumisessa syntyvällä yhtiöllä oli oikeus käyttää A Oy:n ja B Oy:n käyttämättömät veroylijäämät, sillä vastaanottavan yhtiön osakkaiden oli katsottava omistaneen yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla yli puolet sulautuneiden yhtiöiden osakkeista veroylijäämien syntymisvuosien alusta lukien. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, minkä suuruisen osuuden sulautuvien yhtiöiden osakkaat saivat vastaanottavan yhtiön osakkeista.
Verovuosi 1999.

Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_10_§_2_mom
LAINVOIMAINEN