KVL:1997/161

Antopäivä
18.8.1997
Diaarinumero
2417/80/97
osakevaihto, apportti, uudet osakkeet

S:2.04.04.01.02

A Oy omisti italialaisen X S.r.l:n koko osakekannan. B Oy puolestaan omisti 5 prosenttia italialaisen Y S.p.a:n osakennasta. Loput viimeksi mainitun yhtiön osakkeista omisti hollantilainen Z B.V. Lisäksi C Oy omisti italialaisen Å S.r.l:n koko osakekannan. Viimeksi mainittu yhtiö hankki X S.r.l:n ja Y S.p.a:n osakekannat kokonaisuudessaan. Osakkeet siirrettiin apporttina sijoitettavien osakkeiden käyvästä arvosta. Vastikkeena Å S.r.l. luovutti omia liikkeelle laskemiaan uusia osakkeita. Järjestelyä pidettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ssä tarkoitettuna osakevaihtona.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

ElinkVL_52_§
ElinkVL_52_f_§
LAINVOIMAINEN