KVL:1997/131

Antopäivä
22.5.1997
Diaarinumero
1220/80/97
elinkeinotulon verotus, osakevaihto, hankittujen osakkeiden hankintameno, apportti, henkilökohtainen tulo, luovutusvoiton veronalaisuus

S:2.04.06

S:2.03.03.18.06

S.2.03.03.18.06.02

X omisti A Oy:n osakekannasta ja äänivallasta 66,5 % ja B Oy:n koko osakekannan. X luovutti omistamansa A Oy:n osakkeet osakevaihtona B Oy:lle niiden käyvästä arvosta. X:n verotuksessa sovelletaan TVL 45 §:n 2 momentin osakevaihtoa koskevaa säännöstä, jonka mukaan A Oy:n osakkeiden vaihtoa B Oy:n liikkeelle laskemiin uusiin osakkeisiin ei pidetty X:n verotuksessa luovutuksena. X:n verotukseen ei vaikuta se, mihin arvoon A:n osakkeet kirjataan B Oy:n kirjanpidossa. Osakevaihto ei ole yleisseuraanto. Kun osakevaihdossa on hankkivan yhtiön eli B Oy:n kannalta kysymys osakepääoman korottamisesta apporttiomaisuutta vastaan ja kun apporttiluovutus tehdään osakkeiden käyvästä arvosta, A Oy:n osakkeiden hankintamenona B Oy:n verotuksessa on pidettävä A Oy:n osakevaihdossa käytettyä luovutushintaa edellyttäen, ettei se ylitä hankittujen osakkeiden käypää arvoa.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

ElinkVL_52_§_1_mom
ElinkVL_52f_§
TVL_45_§_2_mom
LAINVOIMAINEN