KVL:1998/15

Antopäivä
9.2.1998
Diaarinumero
4279/80/97
yleishyödyllinen yhteisö, aikuiskoulutuskeskus, elinkeinotulo, tulon veronalaisuus

S:2.01.03.03.01

Aikuiskoulutuskeskus Oy:tä pidettiin yleishyödyllisenä yhteisönä. Keskuksen toimiala oli tarjota ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta sekä sitä tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää muuta koulutusta, palvelu-, opetusravintola- ja työtoimintaa ja ylläpitää tätä varten ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. Toimintaa säänteli laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista (760/90). Lain mukaan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus oli opetushallituksen alainen ammatillinen oppilaitos. Laki kielsi ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen ylläpidon voiton tavoittelemiseksi. Aikuiskoulutuskeskuksen omistaja oli kaupunki A. Keskuksen toiminta rahoitettiin pääasiassa viranomaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä koulutuksesta sekä muusta toiminnasta saaduilla tuloilla. Keskuksen liikevaihdoksi vuodelle 1998 oli arvioitu noin 23,8 miljoonaa markkaa. Tästä 14,7 miljoonaa markkaa muodostui työvoimakoulutuksesta työvoimaviranomaisilta saaduista kurssimaksuista. Oppilastyötoiminta oli budjetoitu tuloa 3,5 miljoonaa markkaa. Oppilastyötoiminta oli oleellinen osa opetusta ja siten osa yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen mukaista toimintaa. Nämä ja muut tuotot eivät olleet tuloverolain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettua elinkeinotuloa. Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

TVL_22_§
TVL_23_§
LAINVOIMAINEN