KVL:1997/198

Antopäivä
13.10.1997
Diaarinumero
2341/80/97
tuloverotus, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus, apteekkiliike, sijoitusrahasto-osuus

S:2.03.01.02

A harjoitti apteekkiliiketoimintaa. A aikoi vuoden 1997 aikana sijoittaa apteekin liiketoiminnasta varoja sijoitusrahastoihin, joita purkamalla hän maksaa vuoden 1998 syksyllä vuoden 1997 apteekkimaksun ja muita mahdollisia apteekin menoja. A:n tarkoituksena oli tehdä sijoitus johonkin seuraavista rahastoista: Merita Rahasto Oy:n hallinnoimiin rahastoihin Merita Korko, Merita Obligaatio, Merita Obligaatio II, Merita Optima, Merita Fennia ja Merita Nordia, tai Merita SICAV-yhteissijoitusyrityksen hallinnoimiin rahastoihin Merita International Equity Fund tai Merita International Bond Fund. Merita Korko, Merita Obligaatio ja Merita Obligaatio II ovat korkorahastoja, Merita Optima on yhdistelmärahasto ja Merita Fennia ja Merita Nordia ovat osakerahastoja. Merita International Equity Fund on kansainvälinen osakerahasto ja Merita International Bond Fund on kansainvälinen korkorahasto. Kaikki rahastot ovat täysin likvidejä siten, että rahasto-osuuden myyjä saa myyntihinnan viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa myynnistä. Siltä osin kuin A:n likvidien varojen sijoitus em. sijoitusrahastoihin ei ylitä apteekkiliikkeen lyhytaikaisen vieraan pääoman määrää 31.12.1997, sijoitusrahasto-osuudet olivat A:n apteekkiliikkeen elinkeinotoimintaan kuuluvaa varallisuutta, joka otettiin huomioon A:n jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta vuodelta 1998 laskettaessa. Liikkeen kirjanpitoon kuuluvia veronalaisia varoja laskettaessa sijoitusrahasto-osuuksien arvo on niiden hankintameno.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

TVL_30_§_1_mom
TVL_38_§_1_mom
TVL_41_§_1_mom
VVL_12_§_1_mom
VVL_13_§_1_mom_1_kohta
LAINVOIMAINEN