Avainsanat:

KVL:1997/187

Antopäivä
29.9.1997
Diaarinumero
2860/80/97
arvonlisävero, verovelvollisuus, elinkeinotulo tuloverotuksessa, yleishyödyllinen yhteisö, yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen, kansainvälinen kokous

S:2.01.03.03.02
S:2.20

X ry:n tarkoituksena on edistää X-sairauden tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa X-sairautta sairastavien potilaiden etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys saattoi sääntöjensä mukaan järjestää mm. kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistystä oli pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä ja sen jäsenilleen järjestämää koulutusta ei ollut pidetty sen elinkeinotulona. Yhdistys järjesti kerran 5 vuodessa X-sairauksien pohjoismaisen kokouksen. Kokouksesta tiedotettiin yhdistyksen ja vastaavien pohjoismaisten yhdistysten jäsenille. Kokoukseen arvioitiin osallistuvan n. 450 osanottajaa, joista puolet tulisi olemaan X ry:n jäseniä ja loput pohjoismaisten X-yhdistysten jäseniä. X ry:llä ei ollut omaa henkilökuntaa, joten kokouksen järjestämistä varten yhdistys osti Y:n kaupungin kongressitoimistolta kongressipalvelua n. 50 000 mk:lla. Lisäksi yhdistys palkkasi omaa henkilökuntaa kongressin ajaksi lähinnä postitus yms. tehtävien hoitamista varten. Lisäksi yhdistys nimesi omasta jäsenistöstään järjestelytoimikunnan ja tieteellisen toimikunnan. Toimikuntien jäsenille korvattiin vain matka- ja kokouskulut. Kokouksella oli yhdistyksen muusta kirjanpidosta erillinen kirjanpitonsa ja tehdyn talousarvion mukaan kokouksen kustannukset tulivat olemaan n. 1 726 000 mk, joista osallistumismaksuilla katettiin 726 000 mk. Loput kustannuksista katettiin lääketehtailta saaduilla näyttelytuloilla 400 000 mk, kokousta varten painetun kirjasen ilmoitustuloilla 200 000 mk sekä sponsorituloilla 150 000 mk. Lisäksi yhdistys oli anonut Y:n kaupungilta ja Suomen Akatemialta avustuksia. Kun pohjoismaisen kokouksen järjestämiseen liittyvät toimet toistuivat 5 vuoden välein, kysymyksessä oli X ry:n tilapäinen toiminta. Pohjoismainen X-alan kokous palveli X ry:n varsinaista yleishyödyllistä tarkoitusta siinä määrin, että sen katsottiin liittyvän yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Näin ollen X ry:n kokouksen järjestämisestä saamaa tuloa ei pidetty yhdistyksen elinkeinotulona eikä se siten ollut tästä toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998 sekä ratkaisu ajalle 1.9.1997 - 31.12.1998.

TVL_22_§
TVL_23_§
ArvonlisäveroL_4_§
LAINVOIMAINEN