KVL:1998/36

Antopäivä
2.3.1998
Diaarinumero
3908/80/97
elinkeinotulon verotus, yhtiöveron hyvitys, eläkesäätiölain 45 §:n (1323/97) mukainen ylitteen palautus, elinkeinotulon jaksottaminen, tulouttaminen kun tulo on saatu saamisena

S:2.12.05

S:2.04.07.01.02

A Oy oli Eläkesäätiö X:n työnantajayhteisö. Kun Eläkesäätiö X palautti A Oy:lle eläkesäätiön B-osaston eläkevastuun ylittävän määrän siten kuin eläkesäätiölain 45 §:n (1323/97) säädetään, ylitteen palautukseen voitiin soveltaa YHL:n säännöksiä. A Oy:lle ylitteen palauttamisesta syntyvä etu ja sen perusteella myönnettävä yhtiöveron hyvitys oli A Oy:n sen verovuoden veronalaista tuloa, jona ylitteen palauttamista koskeva päätös tehtiin.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

ElinkVL_4_§
ElinkVL-5_§_3_mom
ElinkVL_19_§_1_mom
L_yhtiöveron_hyvityksestä_1_§
L_yhtiöveron_hyvityksestä_4_§
+