KVL:1997/138

Antopäivä
29.5.1997
Diaarinumero
1568/80/97
elinkeinotulon verotus, elinkeinotulon jaksottaminen, toimitilan jälleenhankintavaraus, jälleenhankintavarauksen käyttäminen, toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, tytäryhtiöille vuokratut tilat, osakkeiden hankintameno

S:2.04.07.04

S:2.04.07.04.02

S:2.04.07.04.02.01

A Oy oli myynyt keväällä 1997 toimitalonsa ja aikoi muodostaa luovutuksesta toimitilan jälleenhankintavarauksen. Varausta saatiin käyttää sellaisen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön hankintamenon kattamiseen, jonka yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa siitä, että määrätyt osakkeet oikeuttavat tiettyjen tilojen hallintaan, edellyttäen, että A Oy omistaa kiinteistöyhtiön koko osakekannan ja että kiinteistöyhtiön omistamat tilat tulevat yksinomaan A Oy:n omaan käyttöön sen toimitiloiksi. Varausta saatiin käyttää keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön eli sellaisen kiinteistöosakeyhtiön hankintamenon kattamiseen, jonka yhtiöjärjestyksen mukaan määrätyt osakkeet oikeuttavat tiettyjen tilojen hallintaan, edellyttäen että hankittavien osakkeiden perusteella hallittavasta tilasta yli puolet tulee A Oy:n omiksi toimitiloiksi. Tytäryhtiöille vuokrattujen tilojen ei katsottu olevan A Oy:n omassa toimitilakäytössä. Kiinteistöosakeyhtiön hankintamenoksi luetaan myös yhtiön osakepääoman merkintähinta.

Verovuosi_1997, verovuosi_1998 ja verovuosi_1999. Äänestys 8 - 1.

ElinkVL_14_§
ElinkVL_43_§_2_mom
LAINVOIMAINEN