KVL:1999/18

Antopäivä
15.2.1999
Diaarinumero
3333/80/98
osakkeen matemaattinen arvo, erilajiset osakkeet, muu kuin julkisesti noteerattu osake

S:2.10.06.03

Hakijayhtiö ei ollut pörssiyhtiö. Sen tarkoituksena oli korottaa osakepääomaansa ja muodostaa siinä yhteydessä uusi B-osakesarja. Yhtiön nykyisillä A-sarjaisilla osakkeilla olisi 20 ääntä osaketta kohden ja B- sarjaisilla osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Lisäksi B-sarjan osakkeenomistajat saisivat osakeyhtiön purkautuessa, omia osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa vain osakkeiden nimellisarvoa vastaavan määrän. Kummankin osakesarjan osakkeet tuottaisivat yhtäläisen oikeuden osinkoon. Koska osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yksinomaan nettovarallisuuden ja yhtiön ulkonaolevien osakkeiden lukumäärän perusteella, määritettiin A- ja B-sarjan osakkeiden matemaattinen arvo samalla tavalla siitä riippumatta, millaiset niiden tuottamat oikeudet olivat.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

Varallisuusverolaki_27_§_2_mom
Varallisuusverolaki_27_§_4_mom
Valtiovarainministeriön_päätös_liikeosakkeen_verotusarvon_perusteista_1_§
Valtiovarainministeriön_päätös_liikeosakkeen_verotusarvon_perusteista_5_§
LAINVOIMAINEN