KVL:1997/159

Antopäivä
18.8.1997
Diaarinumero
2073/80/97
yhtiöveron hyvitys, omistajanvaihdos, veroylijäämien käyttö

S:2.12.05

X Oy:n tilikausi oli 1.7.1995 - 31.12.1996. Yhtiöllä oli käyttämättömiä veroylijäämiä verovuosilta 1993 - 1995. X Oy:n 100 osakkeen osakekannan omistivat AA omistaen 50 osaketta sekä MK ja NK omistaen kumpikin 25 osaketta. AA lahjoitti 15.9.1995 lapsilleen BA:lle ja CA:lle kummallekin 10 osaketta, jonka jälkeen AA:n omistusosuus käsitti 30 osaketta. AA osti MK:lta ja NK:lta näiden omistamat osakkeet 26.4.1996, jonka jälkeen AA omisti 80 osaketta ja BA 10 osaketta ja CA 10 osaketta. Vaikka AA oli 15.9.1995 saakka omistanut 50 % X Oy:n osakkeista ja omisti 26.4.1996 jälkeen 80 % yhtiön osakkeista, AA ei ollut kuitenkaan omistanut X Oy:n osakkeista vähintään puolta koko verovuoden 1996 ajan. X Oy:n osakkeiden katsottiin vaihtaneen omistajaa verovuoden 1996 aikana siten, ettei yhtiön verovuosilta 1993 - 1995 olevia veroylijäämiä voitu käyttää vuonna 1997 yhtiön osingonjaossa.
Verovuosi_1997.

Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_8_§_3_mom
LAINVOIMAINEN