KVL:1997/90

Antopäivä
7.4.1997
Diaarinumero
5136/80/96
maatalousyhtymä vai eri verovelvolliset, maidontuotantorengas

S:2.01.01.05.01

Maanviljelijä A:n meijerimaidon viitemäärä oli 92 864 litraa. Hänen viljelemänsä tilan peltoala oli 18,2 ha. Maanviljelijä B:n erityisviitemäärä oli 30 000 litraa. Hänen viljelemänsä tilan peltoala oli 7,4 ha. A ja B olivat vuonna 1996 tehneet sopimuksen tuotantorenkaan perustamisesta ja maaseutuelinkeinopiiri oli vuonna 1996 yhdistänyt tuotantorenkaan viitemääräksi 122 864 litraa. Erityisviitemäärän ja viitemäärän yhdistämisen jälkeen maitoa tuotettiin vain A:n tilalla. B:n tilalla tuotettiin yksinomaan rehua, joka myytiin A:n tilalle vastikkeellisesti lypsykarjan rehuksi. Yhteiseksi maitotiliksi oli perustettu tili, johon käyttöoikeus oli vain A:lla. Molemmat tilat viljelivät peltojaan itsenäisesti ja hakivat maataloustuet erikseen. Kumpikin tila teki omat investointinsa. A ja B eivät työskennelleet toistensa tiloilla. Mahdollinen vaihtotyö A:n ja B:n tilojen välillä oli vastikkeellista. Tällaisissa olosuhteissa A:n ja B:n ei katsottu harjoittavan kiinteistön viljelyä sillä tavoin yhteiseen lukuun kuin TVL 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Heidän verotustaan ei ollut miltään osin toimitettava verotusyhtymää koskevien säännösten mukaan.
Verovuosi 1996_ ja verovuosi_1997.

TVL_4_§_1_mom_2_kohta
LAINVOIMAINEN