KVL:1997/196

Antopäivä
13.10.1997
Diaarinumero
2306/80/97
henkilökohtaisen tulon verotus, eläkevakuutusmaksuvähennys, henkivakuutuksen vakuutusmaksut

S:2.03.04.14

Henkilö A aikoi ottaa itselleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta, jolla oli kiinteä toimipaikka Suomessa. Vakuutusehtojen mukaan eläkettä alettaisiin maksaa vanhuuseläkkeenä A:n täytettyä 58 vuotta. Vakuutuksen perusteella maksettava eläke mahtui selvityksen mukaan kokonaisuudessaan A:n peruseläketurvan piiriin. Eläkevakuutukseen sisältyi myös kuolemantapausturva, josta ei peritty erillistä vakuutusmaksua. A:n itselleen ottama vakuutus oli täten yhdistelmävakuutus, johon sisältyi eläkevakuutus ja henkivakuutus. Eläkevakuutusmaksuja ja henkivakuutusmaksuja käsitellään verotuksessa eri tavoin. Tämän vuoksi A:n ottaman vakuutuksen vakuutusmaksut tuli jakaa eläke- ja henkivakuutukseen kohdistuviin maksuihin. A:lla oli verotuksessa oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan TVL 96 §:ssä säädetyin edellytyksin se osa maksamistaan vakuutusmaksuista, joilla ylläpidettiin hänen eläketurvaansa, mutta ei sitä osaa maksuista, joilla ylläpidettiin kuolemantapausturvaa.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

TVL_96_§_1_mom
TVL_96_§_2_mom
TVL_96_§_3_mom
TVL_96_§_9_mom
LAINVOIMAINEN